Disclaimer

Algemeen
De informatie op chemgas.nl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van Chemgas Shipping B.V. (hierna: Chemgas). Met uiterste zorg stelt Chemgas de inhoud samen om te zorgen dat de informatie zo actueel, volledig, correct en toegankelijk mogelijk is.

Aansprakelijkheid
Hoewel Chemgas zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen van de website, kan het niet instaan voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de geboden informatie. Chemgas garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Chemgas wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wijzigingen
Chemgas kan wijzigingen en correcties, zonder voorafgaande mededeling, aanbrengen op haar website.

Verwijzingen
Mogelijke verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Chemgas, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website. Chemgas is uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt. Echter, zij kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Chemgas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid c.q. verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder mede inbegrepen alle teksten, foto’s, videomateriaal en logo’s) berusten geheel bij Chemgas. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. De inhoud van deze website mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden, te bewerken of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Chemgas.