Werkwijze

“Wij staan niet stil. Onze vloot én onze collega’s zijn altijd in ontwikkeling”

Veiligheid

In alles wat wij doen staat veiligheid voorop. Onze schepen worden goed onderhouden en de nieuwe schepen zijn uitgerust volgens de modernste technieken. Daarnaast werken wij volgens de laatste normen en procedures op het gebied van veiligheid. Dit alleen is natuurlijk niet voldoende. Onze medewerkers spelen ook een cruciale rol in het kunnen waarborgen van de veiligheid.

Het veiligheidsbewustzijn bij onze collega’s is groot. Veiligheid van mens en omgeving komt op de eerste plaats, daarvan is iedereen doordrongen. Ons veiligheidsbeleid is diep in onze organisatie verankerd en wordt gedragen door onze medewerkers. Wij zorgen er dan ook voor dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt op dit gebied. Het belang van het naleven van wet- en regelgeving en onze veiligheidsvoorschriften is bij iedereen in onze organisatie bekend. Hier wordt ook naar gehandeld.

Onze medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om hun functie te kunnen uitoefenen. Door het aanbieden van trainingen en opleidingen bevorderen wij de veiligheid aan boord van onze schepen. Ook verschaffen wij alle noodzakelijke veiligheidshulpmiddelen en stimuleren wij onze mensen om ervaringen met elkaar te delen. Met als ons ultieme doel: het uitsluiten van persoonlijke letsel en het beschermen van onze omgeving.

Milieu

Als vervoerder van petrochemische gassen zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij en het milieu. Onze collega’s en klanten kunnen erop vertrouwen dat veiligheid voor mens en milieu onze belangrijkste prioriteit is. Wij hebben strenge kwaliteits- en veiligheidseisen om gevaarlijke situaties en incidenten te voorkomen. Voor onze doelstellingen hebben wij richtlijnen opgesteld die zijn onderworpen aan zowel interne als externe controles. Onze prestaties worden continu gemonitord en waar nodig verbeterd.

Kwaliteit

Voor het waarborgen van de hoogst haalbare kwaliteit maken wij mede gebruik van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Hierin zijn onze bedrijfsprocessen gedetailleerd in kaart gebracht en voorzien van procedures en werkinstructies. Om onze kwaliteit te waarborgen voeren we structureel interne audits uit. Ook worden we extern geauditeerd door certificatie-instellingen en onze klanten. We controleren de actualiteit en uitvoerbaarheid van onze procedures en passen deze zo nodig aan.

Certificering

Als specialistisch bedrijf voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is Chemgas gecertificeerd volgens de internationale standaarden en voldoen wij aan de eisen zoals vastgelegd in NEN-ISO 9001:2015, Milieu ISO 14001, EN 12798 (de norm met betrekking tot de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren), IMO Resolution A.647(16), verwoord in de Bureau Veritas richtlijn met betrekking tot Ship Management Certification, ISM Code A.741(18), ISPS-code, ADN en de Arbeidsomstandighedenwet.